Category Archives: Ngô Thế Vinh

Trần Mộng Tú – Phụ nữ và Chiến tranh

Ngô Thế Vinh                         Anh tặng em mùi máu Trên áo trận sa trường Máu anh và máu địch Xin em cùng xót thương                Trần Mộng Tú [Quà Tặng Trong Chiến Tranh, 1969] Hình … Continue reading

Posted in Ngô Thế Vinh, Trần Mộng Tú, Văn học hải ngoại, Văn học miền Nam 1954-1975, Văn học nữ giới | Leave a comment

Trần Mộng Tú – Phụ nữ và Chiến tranh

Ngô Thế Vinh                          Anh tặng em mùi máu Trên áo trận sa trường Máu anh và máu địch Xin em cùng xót thương Trần Mộng Tú  [Quà Tặng … Continue reading

Posted in Ngô Thế Vinh, Trần Mộng Tú, Văn học hải ngoại, Văn học miền Nam, Văn học nữ giới | Leave a comment

Giấc mơ châu thổ: Ngày nước Việt Nam 10-3-2023 – Ngày nước Thế giới 22-3-2023

Ngô Thế Vinh 22-3-2023 Gửi những trẻ em ĐBSCL không biết bơi, và cả không có ngụm nước sạch để uống Gửi ngót 20 triệu cư dân ĐBSCL không được quyền có tiếng nói Gửi Nhóm Bạn Cửu Long Chẳng … Continue reading

Posted in Ngô Thế Vinh, Đồng bằng sông Cửu Long | Leave a comment