Category Archives: Đường lối XHCN

Tại sao Tập Cận Bình đưa TQ trở lại chủ nghĩa xã hội

Stephen McDonell BBC News, Bắc Kinh NGUỒN HÌNH ẢNH,GETTY IMAGES Trong nhiều thập kỷ, cuộc sống ở Trung Quốc đã phát triển xung quanh phiên bản ‘nhà trồng’ về chủ nghĩa tư bản tăng tốc. Mặc dù về mặt lý … Continue reading

Posted in Trung Quốc, Đường lối XHCN | Leave a comment