Category Archives: Hoàng Cát

Nhà thơ Hoàng Cát qua đời

Thái Hạo Nghe tin nhà thơ Hoàng Cát vừa qua đời, tôi nhớ đến một kỷ niệm về việc viết lách thuở thiếu thời của mình. Hồi ấy, tôi học lớp 7 (hay lớp 8 ), và có một cái … Continue reading

Posted in Hoàng Cát, Nhân văn, Thái Hạo | Comments Off on Nhà thơ Hoàng Cát qua đời