Category Archives: Chủ nghĩa vô sản quốc tế

Nhớ lại ngày 23/4 của hơn 70 năm trước

Vũ Cao Đàm Trên các phương tiện truyền thông, chúng ta nhiều lần nghe nhiều người có chức quyền thể hiện lòng biết ơn Tàu Cộng đã chi viện cách mạng Việt Nam, nhưng chưa bao giờ được nghe các … Continue reading

Posted in Âm mưu Tàu Cộng, Chủ nghĩa vô sản quốc tế, Mặt thật cộng sản | Leave a comment