Category Archives: Bước đường cùng của nông dân Việt

Đặng Văn Hiến & Chúng ta

Nguyễn Tiến Tường Tôi đã viết quá nhiều về Đặng Văn Hiến. Về thân phận, về luân lý. Về tất cả những gì có thể viết. Hiến vẫn bị tuyên y án tử. Là một người viết, chúng tôi phải … Continue reading

Posted in Bước đường cùng của nông dân Việt | Leave a comment