Category Archives: Phe nhóm thân Tàu

Nguyễn Chí Vịnh [1959-2023]

Huy Đức Thứ Năm, 14-9-2023 Ngày 8-2-2023, tôi nhận được cuốn sách Người Thầy với lời đề tặng của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, “Thân tặng anh Huy Đức Osin/ Bài học vỡ lòng của tôi trong nghề viết lách”. … Continue reading

Posted in Nguyễn Chí Vịnh, Phe nhóm thân Tàu, Quốc phòng, Tổng cục 2 | Leave a comment

Từ sự ra đi của tướng Nguyễn Chí Vịnh

15/09/2023 Tướng Nguyễn Chí Vịnh lúc còn đương chức. (Screenshot of Ministry of Defense portal) Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng đánh giá những lời tố cáo của các sĩ quan quân đội đối với tướng Nguyễn Chí Vịnh là … Continue reading

Posted in Nguyễn Chí Vịnh, Phe nhóm thân Tàu, Tổng cục 2 | Leave a comment