Category Archives: Tiếng thơ tự do

Vĩnh biệt nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm, một tiếng thơ tự do

1. Ngửa mặt lên trời… Lưu Trọng Văn Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đã ra đi! Tôi chỉ nhớ bài thơ “VÔ CÙNG” của Anh mà đem lòng yêu mến, kính phục, tiếc thương Anh Mạc Văn Trang Tất cả … Continue reading

Posted in Hoàng Nhuận Cầm, Tiếng thơ tự do | Leave a comment