Category Archives: Nguyễn Văn Vĩnh

Câu chuyện thứ 6 – KHOA HỌC LỊCH SỬ HIỆN ĐẠI VỚI NGUYỄN VĂN VĨNH

(Trích từ tập 1, cuốn tự truyện “Tôi và ông nội” viết năm 2014 của Nguyễn Lân Bình) Với cá nhân tôi, sự chà đạp của quá khứ lịch sử lên danh dự của Nguyễn Văn Vĩnh còn cay đắng … Continue reading

Posted in Danh nhân văn hóa, Nguyễn Văn Vĩnh | Leave a comment