Category Archives: Mao Trạch Đông

“Tình đồng chí” Mao Trạch Đông – Chu Ân Lai

Jung Chang [張戎 Trương Nhung (1)] & Jon Halliday Biên dịch: Nguyễn Hải Hoành Không lâu sau chuyến thăm Trung Quốc của Nixon, khoảng trung tuần tháng 5/1972, một xét nghiệm nước tiểu thường kỳ phát hiện Thủ tướng Chu … Continue reading

Posted in Chu Ân Lai, Mao Trạch Đông, Mặt thật Tàu cộng | Leave a comment