Category Archives: Khủng hoảng

Tiếng cười tiễn biệt thời Cộng sản

Phạm Đình Trọng K. Marx, cụ tổ của chủ nghĩa cộng sản có phát hiện rất tinh tường và xác đáng rằng loài người từ biệt quá khứ, từ biệt hình thái xã hội cũ để bước sang hình thái … Continue reading

Posted in Khủng hoảng, khủng hoảng thể chế, Khủng hoảng xã hội | Leave a comment