Category Archives: Chiến lược toàn cầu

Chiến lược quốc phòng ba mặt trận của Mỹ

Thomas G. Mahnken, “A Three-Theater Defense Strategy”, Foreign Affairs, 05/06/2024 Biên dịch: Viên Đăng Huy | Hiệu đính: Nguyễn Thế Phương Cách mà Mỹ có thể chuẩn bị cho chiến tranh ở châu Á, châu Âu và Trung Đông.

Posted in Chiến lược toàn cầu, Quan hệ quốc tế, Sức mạnh quân sự Mỹ | Leave a comment

CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU 2021 của đồng minh đối với Trung Quốc

Các tác giả chính: Matthew Kroenig, Giám đốc Sáng kiến Chiến lược Toàn cầu,Trung Tâm Nghiên Cứu Atlantic Council, Washington D.C.,Hoa Kỳ. Jeffrey Cimmino, Trợ lý Giám đốc Sáng kiến Chiến lược Toàn cầu. Người dịch: Lê Nguyễn DĐKP hân … Continue reading

Posted in Chiến lược toàn cầu, Mỹ và đồng minh | Leave a comment

Mất cân bằng trong kinh tế toàn cầu: khoảng cách giàu nghèo và cơ hội ở Mỹ (Bài 8)

Đoàn Hưng Quốc Hoa Kỳ là một quốc gia tư bản. Giải quyết hố sâu giàu nghèo không phải bằng cách san bằng quyền sở hữu tài sản theo kiểu cộng sản mà phải tạo ra cơ hội (opportunity) để … Continue reading

Posted in Chiến lược toàn cầu, toàn cầu hóa | Leave a comment

Thông điệp kép mạnh mẽ từ Sáng kiến Trấn an châu Á mới của Mỹ

Anh Huy Kết quả dự luật được Hạ viện thông qua với đa số áp đảo và Thượng viện tuyệt đối 100% gửi đến khu vực thông điệp kép mạnh mẽ: Cảnh báo với đối thủ (đặc biệt là Trung … Continue reading

Posted in Chiến lược toàn cầu | Leave a comment