Category Archives: Từ chức và cách chức

Quân cờ Nguyễn Phú Trọng

Phạm Trần Việc ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bị mất hết các chức vụ hôm 17/01/2023 đã thách đố quyền lực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lý do vì vào hôm 4/2 (2023), ông Phúc đã … Continue reading

Posted in Bộ máy CS, Nguyễn Phú Trọng, Từ chức và cách chức | Leave a comment