Category Archives: Sách trắng Quốc phòng

Chính sách quốc phòng Việt Nam chuyển từ ‘3 không’ thành ‘4 không’

VOA Tiếng Việt Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh công bố Sách trắng Quốc phòng hôm 25/11/2019 Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, công bố Sách trắng Quốc phòng hôm 25/11 ở … Continue reading

Posted in Quốc phòng Việt Nam, Sách trắng Quốc phòng | Leave a comment