Category Archives: Đóng cửa

Chính sách “bế môn tỏa cảng” thời Cộng sản

Trần Trung Đạo Tôi đang sống ở Boston. Lịch sử của thành phố này có rất nhiều liên hệ, có khi gắn bó và cũng có lúc oan khiên với lịch sử Việt Nam. Biểu tượng lâu đời nhất của … Continue reading

Posted in Đảng Công sản, Đóng cửa | Leave a comment