Category Archives: Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa

Nền “kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa” của Việt Nam (*)

Các nhà lãnh đạo Việt Nam đang vừa đạp chân phanh, vừa nhấn chân gas cỗ xe kinh tế già nua – với thiết kế khung gầm từ thời Soviet và động cơ công-nông của Trung Quốc – leo lên … Continue reading

Posted in Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa | Leave a comment