Category Archives: Bảo vật quốc gia

Không thể phục hồi nguyên trạng bức tranh bảo vật quốc gia “Vườn Xuân Trung Nam Bắc“

Lê Công Sơn Di sản quốc gia lại giao cho thợ dùng nước rửa chén, bột chu, giấy ráp để chùi rửa. Trên toàn thế giới, chỉ có ở Việt Nam! Hỡi ơi, Nguyễn Gia Trí! Dũng Hoàng Hơi giống … Continue reading

Posted in Bản chất thể chế, Bảo vật quốc gia | Leave a comment