Category Archives: Bùi Chí Vinh

Thông báo cần thiết

Bùi Chí Vinh  10-5-2024 Tôi nhận được giấy mời của Công an Phường 10 Quận Phú Nhuận phải có mặt lúc 14 giờ ngày 10 tháng 5 năm 2024 tại số 44 Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận với … Continue reading

Posted in Bùi Chí Vinh, Tự do ngôn luận, Đàn áp dân quyền | Leave a comment