Category Archives: Ngô Vĩnh Long

Giáo sư Ngô Vĩnh Long, chân dung một trí thức Việt

Như Hồ     Người Việt tại nhiều nơi trên thế giới đón nhận tin tức về sự ra đi của giáo sư Ngô Vĩnh Long với nhiều suy nghĩ khác nhau. Ông từng là một trong những học giả hàng đầu … Continue reading

Posted in Ngô Vĩnh Long, Trí thức gốc Việt | Leave a comment