Category Archives: Chứng chỉ carbon

GS. Đặng Hùng Võ: Nên đẩy mạnh thị trường carbon nội địa

Thượng Tùng thực hiện  Thực tiễn cho thấy các tổ chức trong nước chưa đủ năng lực đánh giá trữ lượng và xác thực tín chỉ carbon trong khi chi phí thuê ngoài dịch vụ này từ những tổ chức quốc … Continue reading

Posted in Bảo vệ môi trường, Bảo vệ rừng, Chứng chỉ carbon | Leave a comment