Category Archives: Ngụy biện

So sánh đểu!

Mai Bá Kiếm 

Posted in giao thông, Ngụy biện, Quan chức Việt Nam | Leave a comment

Lại xin bộc bạch đôi điều

Mạc Văn Trang Thứ Ba, 19-9-2023 Gần đây, thấy có đôi điều lướng vướng, xin được bộc bạch để cùng nhau cảm thông. 1. KHEN – CHÊ = CÔNG – TỘI? Gần đây viên an ninh quen biết lại gặp, … Continue reading

Posted in Dư luận viên, Mạc Văn Trang, Ngụy biện | Leave a comment