Category Archives: Cảng Lạch Huyện

Cảng nước sâu Lạch Huyện

Trung Thành Có đọc vào mới thấm thía cái nạn “nhóm lợi ích” khi nó đã mon men trèo đến gần eo lưng ông nhà nước. Bài 1 – Quy hoạch lại cảng biển: Cảng nước sâu Lạch Huyện hết… … Continue reading

Posted in Cảng Lạch Huyện, Nhóm lợi ích | Leave a comment