Category Archives: Luật đất đai mới

Thi hành sớm Luật đất đai: Cú giải cứu khiến cái sảy thành cái ung

03/04/2024 Lê Quốc Quân Cuối tháng 11, 2023, Quốc hội bỏ phiếu quyết định chưa thông qua Luật đất đai, rồi đầu tháng Giêng, 2024, họp bất thường, biểu quyết thông qua bộ Luật quan trọng gồm 16 chương và … Continue reading

Posted in Giải cứu bất động sản, Luật đất đai mới | Leave a comment