Category Archives: Ngày nhân quyền

Ngày Nhân Quyền Việt Nam: chờ đợi đã một phần tư thế kỷ

Minh Châu Quốc Hội và Chính Phủ Hoa Kỳ thông qua quyết nghị chung S.J.Res.168 ấn định ngày 11 tháng 5 (May 11) hàng năm là “Ngày Nhân Quyền Việt Nam”, được Tổng Thống Bill Clinton ký ban hành thành … Continue reading

Posted in Ngày nhân quyền, Nhân Quyền | Leave a comment