Category Archives: Độc tài Cộng sản Trung Quốc

Lưu Hiểu Ba và vấn đề Hồng Kông

Tetsushi Takahashi Đỗ Đặng Nhật Huy dịch Ba năm đã trôi qua kể từ khi nhà hoạt động dân chủ Trung Quốc Lưu Hiểu Ba chết trong tù vào ngày 13 tháng 7 năm 2017. Và cũng đã 10 năm … Continue reading

Posted in Độc tài Cộng sản Trung Quốc | Leave a comment

Sự thay đổi chính trị đang đến với Trung Quốc?

February 14, 2020 Yuen Yuen Ang Ann Arbor – Ở Trung Quốc đương đại, sự biến đổi chính trị sâu sắc có thể – và đã – xảy ra mà không có sự thay đổi chế độ hay dân chủ … Continue reading

Posted in Tập Cận Bình, Độc tài Cộng sản Trung Quốc | Leave a comment