Category Archives: Tham nhũng đấu thầu

Tham nhũng trong đấu thầu là hệ quả của lũng đoạn chính trường?

Thới Bình 06.01.2022 12:06 (VNTB) – Vụ kít xét nghiệm virus SARS-CoV-2 là lũng đoạn nhà nước… Trang Việt Nam Thời Báo đã có bài viết nhìn nhận vụ án liên quan kit test Việt Á là một bằng chứng … Continue reading

Posted in tham nhũng, Tham nhũng đấu thầu | Leave a comment