Category Archives: cấm vận

Campuchia: Bài học về cấm vận thương mại dành cho Việt Nam

Thường Sơn Không chỉ có thể chấm dứt giấc mơ của chính thể Việt Nam về EVFTA (Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – châu Âu), EU có thể sẽ xem xét lại và chế tài thương mại đối … Continue reading

Posted in cấm vận | Leave a comment