Category Archives: FSB

Nhà nước cảnh sát mới của Putin

Andrei Soldatov và Irina Borogan, “Putin’s New Police State,” Foreign Affairs, 27/07/2022. Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Trong bóng tối của chiến tranh, FSB đang áp dụng các phương pháp của Stalin.

Posted in FSB, Nga xâm lược Ukraine, Putin | Leave a comment