Category Archives: Quản trị đất nước trong đại dịch

Một cách lên tiếng khác

Trương Huy San Quyết định đông cứng hệ thống giao thông công cộng như một biện pháp chống dịch không chỉ gây ra những thiệt hại to lớn về kinh tế, mà còn đang đày ải hàng vạn con người. … Continue reading

Posted in Quản trị đất nước trong đại dịch, Đại dịch Covid-19 | Leave a comment

Tổ chức nào, cá nhân nào yếu kém trong hệ thống?

Lê Huyền Ái Mỹ 14-10-2021 Khai mạc hội nghị lần thứ 9 của Ban chấp hàng Đảng bộ TP.HCM khóa XI. Ảnh: Thảo Lê Đại dịch làm thấy rõ ưu khuyết của tổ chức, cá nhân trong bộ máy, bộc … Continue reading

Posted in Quản trị đất nước trong đại dịch, Đại dịch Covid-19 | Leave a comment