Category Archives: Chính sách của nhà nước trong đại dịch

Tôi sợ nhất bị chọc ngoáy mũi!

Lê Phú Khải Bình sinh, bác sĩ Nguyễn Khắc Viện có dặn tôi: Khi nào cậu 70 tuổi rồi thì xem có việc gì cần làm, phải làm dần đi, phải thanh toán dần thì mới quyết toán được cuộc … Continue reading

Posted in Chính sách của nhà nước trong đại dịch, Đại dịch Covid-19 | Leave a comment

Không coi Covid là ‘giặc’ nữa, và cái giá của ‘hòa bình’

26.09.2021 12:10 Nguyễn Huỳnh (VNTB) – Việt Nam sẽ chuyển từ mục tiêu “không có Covid-19” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Trong cụm từ COVID-19, ‘CO’ là viết tắt của ‘corona’, … Continue reading

Posted in Chính sách của nhà nước trong đại dịch, Đại dịch Covid-19 | Leave a comment