Category Archives: Mặc cảm sợ Tàu

Lịch sử đã bị bóp méo như thế!

Nguyễn Xuân Vượng Trước mặt tôi lúc này là cuốn sách Ngày này năm xưa do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và Nhà Xuất bản Lao Động đồng chủ biên. Như lời giới thiệu sách đã viết, … Continue reading

Posted in Mặc cảm sợ Tàu, Quan hệ Việt - Trung, Sử Liệu | Leave a comment