Category Archives: Lý tưởng

Môi trường cho lý tưởng

Lưu Trọng Văn Trương Thị Nhật Anh, Bí thư Đoàn Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh hỏi: “Cá nhân em cho rằng, thanh niên thời nào cũng luôn có lý tưởng, vấn đề là cần tạo môi trường để khơi dậy … Continue reading

Posted in Lưu Trọng Văn, Lý tưởng | Leave a comment

Tại sao thanh niên phai nhạt lý tưởng?

Phạm Trần Năm 2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảnh giác về tình trạng “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị" của một bộ phận Thanh niên, nhưng 6 năm sau vấn đề suy thoái tư tưởng mới … Continue reading

Posted in Lý tưởng, Thanh niên | Leave a comment