Category Archives: Lý tưởng

Tại sao thanh niên phai nhạt lý tưởng?

Phạm Trần Năm 2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảnh giác về tình trạng “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị" của một bộ phận Thanh niên, nhưng 6 năm sau vấn đề suy thoái tư tưởng mới … Continue reading

Posted in Lý tưởng, Thanh niên | Leave a comment