Category Archives: Tu hành

Lại nói chuyện cái nồi cơm điện

Thái Hạo Hôm nay xem một số clip trên mạng thấy có khoảng gần 20 người cạo tóc, đắp y, tay ôm bình bát đi cùng ông Minh Tuệ. Đáng chú ý là những cái "bình bát" này đều giống … Continue reading

Posted in Phật giáo, Thái Hạo, Thích Minh Tuệ, Tu hành | Leave a comment

Đi tu để làm gì?

Thái Hạo Kỳ 1 Đạo đức và sự phá sản đạo đức 16-4-2024 Bên dưới bài viết thể hiện lòng tôn trọng của tôi đối với một vị tu sĩ, có một số bình luận nhận định về người tu … Continue reading

Posted in Thái Hạo, Tu hành | Leave a comment