Category Archives: Thuế tối thiểu toàn cầu

Thuế tối thiểu toàn cầu – Nguy và cơ của Việt Nam

Nguyễn Đức Minh  Thuế tối thiểu toàn cầu là luật chơi mới của kinh tế thế giới và Việt Nam không có nhiều sự lựa chọn trong cuộc chơi này. Thuế tối thiểu toàn cầu nôm na là việc các … Continue reading

Posted in Chính sách thuế, Hỗ trợ đầu tư, Thuế tối thiểu toàn cầu | Leave a comment