Category Archives: Độc tài và dân chủ

Sự thật ra Ánh sáng

Lưu Trọng Văn 1. Tín hiệu tốt lành Chuyện nội bộ đảng cầm quyền từ hoàn toàn bịt kín qua mở he hé và rồi đến hôm nay công khai bục vỡ từng mảng lớn. Đó là tín hiệu tốt … Continue reading

Posted in Độc tài và dân chủ, Lưu Trọng Văn, Thể chế | Leave a comment

Trông người ngó ta

Nguyễn Thông 21-4-2023 Hôm nay 21.4, các báo mậu dịch thông tin về bản dự thảo những lãnh đạo cao cấp xứ này được đề nghị “hưởng” tiêu chuẩn cảnh vệ đặc biệt. Ngoài tứ trụ còn thêm cả người … Continue reading

Posted in Độc tài và dân chủ | Leave a comment