Category Archives: FDI

Xin đừng giữ nước như đười ươi giữ ống

Nguyễn Trung Ông ngoại tôi là nhà nho, một thời là hội viên của Hội Trí Tri (tồn tại ở Hà Nội trong thời gian 1892-1945), có lần nói với tôi đại ý: Đừng giữ nước như đười ươi giữ … Continue reading

Posted in Âm mưu Tàu Cộng, FDI, kinh tế | Leave a comment

FDI, Trung Quốc và kinh tế Việt Nam

GS Trần Văn Thọ Việt Nam phải khẩn trương đặt lại chiến lược FDI, đưa ra các chính sách đối ngoại và ban hành các đạo luật có thể ngăn chặn được các dự án FDI có vấn đề. Giáo … Continue reading

Posted in FDI, kinh tế | Leave a comment