Category Archives: Quan hệ Việt – Mỹ – Nga -Tàu

Cô gái và ba gã lực sĩ

Tạ Duy Anh Cô gái ở đây là Việt Nam, do tôi mượn lời ví của một quan chức đại biểu Quốc hội. Còn ba gã lực sĩ là Mỹ, Tàu và Nga. Theo trang tin của Đài RFI ngày … Continue reading

Posted in Nga xâm lược Ukraine, Quan hệ Việt - Mỹ - Nga -Tàu, Tạ Duy Anh | Leave a comment