Category Archives: Tranh luận

Đạo đức của việc tranh luận*

Thái Hạo Nhân những ồn ào quanh stt của Facebooker Chau Doan Có lẽ tất cả chúng ta đều dễ dàng đồng ý và thống nhất với nhau rằng, trong tranh luận cần có văn hóa, như lời lẽ chừng … Continue reading

Posted in Tranh luận | Leave a comment