Category Archives: Sừng tê giác chữa bách bệnh

Vinh danh người Việt – SỪNG TÊ

Từ Thức Ngồi tán gẫu với vài người Pháp. Lại có dịp được ngượng chín người, tiếc không có người đồng hương nào bên cạnh để ngượng chung. Trên TV , đài truyền hình Đức, Pháp Arte, vào giờ đông người … Continue reading

Posted in Sừng tê giác chữa bách bệnh | Leave a comment