Category Archives: Cộng sản và Luật sư

Nỗi buồn Võ An Đôn

28/09/2022 LS Lê Ngọc Luân

Posted in Cộng sản và Luật sư, Võ An Đôn | Leave a comment

Luật sư Trần Vũ Hải vừa bị khởi tố là người như thế nào?

Chu Vĩnh Hải Tất cả các luật sư tham gia bảo vệ các thân chủ là tù nhân lương tâm, từ từ cũng bị quy chụp này nọ để tước quyền luật sư của họ, mới thấy được chế độ … Continue reading

Posted in Cộng sản và Luật sư, Cộng sản và Xã hội dân sự, Luật sư, Trần Vũ Hải | Leave a comment