Category Archives: Nội tình Đảng CSVN

Xin kêu gọi các UV BCH TƯ ĐCSVN

Nguyễn Đình Cống Kính thưa các vị Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương ĐCSVN, Các vị đang họp  Hội nghị 11 để bàn nhiều việc quan trọng. Vậy xin hỏi, các vị có biết không việc Trung Quốc đem … Continue reading

Posted in Âm mưu Tàu Cộng, Kêu gọi, Nội tình Đảng CSVN | Leave a comment