Category Archives: Honecker

Điểm phim “Honecker và ông Mục sư”

Nguyễn Thọ Phần I – Số phận Erich Honecker là người có uy quyền nhất ở trong lịch sử 40 năm của nước CHDC Đức. Quyền lực của ông còn kinh hơn của hai người tiền nhiệm, của hai bậc … Continue reading

Posted in Honecker, Đông Đức giải thể | Leave a comment