Category Archives: IPA

Thương mại có luật lệ với Việt Nam tốt hơn là không luật lệ và không thương mại

Diễm Thi dịch Iuliu Winkler, Dân biểu người Rumani thuộc đảng cánh hữu Đảng Nhân dân Châu Âu (EPP) trong các cuộc đàm phán thỏa thuận thương mại, tuyên bố rằng EU đang thúc đẩy thương mại dựa trên quy … Continue reading

Posted in EVFTA, IPA | Leave a comment

Tình hình EVFTA và IPA (1) hiện nay: các XHDS độc lập Việt Nam cần làm gì?

Thục-Quyên Buổi điều trần của các NGO trước Tiểu ban Nhân quyền Nghị viện Âu châu DROI ngày 26.9.2019 Ngày 26.9.2019 Tiểu ban Nhân quyền DROI Nghị viện Âu châu nhiệm kỳ 9 đã mời ba tổ chức NGO đến … Continue reading

Posted in EVFTA, IPA | Leave a comment

Thư kiến nghị hoãn phê chuẩn EVFTA và IPA

Phạm Chí Dũng Kính gửi: Ông David Sassoli, Chủ tịch Quốc hội Âu Châu;  Ông Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc hội Âu Châu; Ông David MacAllister, Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Quốc hội Âu Châu; … Continue reading

Posted in EVFTA, IPA | Leave a comment