Category Archives: Phán quyết Biển Đông

5 năm phán quyết Biển Đông: Không có chuyện sức mạnh tạo ra công lý

Nguyễn Hồng Thao Phán quyết Biển Đông đóng vai trò “dẫn đường” cho các nước liên quan trong cuộc đấu tranh vì một trật tự dựa trên luật lệ chứ không phải dựa trên “sức mạnh tạo ra công lý”. … Continue reading

Posted in Âm mưu Tàu Cộng, Phán quyết Biển Đông | Leave a comment