Category Archives: Sở hữu toàn dân và tình trạng cướp đất

Những người khốn khổ

Đỗ Thành Nhân “Việc chính quyền cưỡng chế thu hồi đất của chúng tôi giao cho doanh nghiệp để phân lô bán nền đã tạo ra sự bất bình đẳng xã hội nghiêm trọng; đã tước đi các quyền căn … Continue reading

Posted in Cướp đất của dân, Dân oan, Sở hữu toàn dân và tình trạng cướp đất | Leave a comment