Category Archives: Bảo tồn di sản

Chính quyền đô thị: vì phẩm hàm hay vì để phục vụ dân

Huy Đức Tôi không có đủ dữ liệu để bình luận về cảnh báo của Chủ tịch Trần Sĩ Thanh trước khả năng sáp nhập quận Hoàn Kiếm. Các tiêu chí do hành chánh quan liêu đặt ra thì cũng … Continue reading

Posted in Bảo tồn di sản, Quản lý nhà nước, Quy hoạch đô thị | Leave a comment

Trùng tu tôn tạo hay phá nát di tích quốc gia?!*

Thái Hạo Lạ lùng! Đây là khuôn viên của Di tích quốc gia Đền thờ Lê Văn Hưu ở Thiệu Trung, Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Nhưng là sau khi "trùng tu, tôn tạo". Chỗ tôi đang đứng là chính giữa … Continue reading

Posted in Bảo tồn di sản, Thái Hạo, văn hoá | Leave a comment