Category Archives: Bảo tồn di sản

Trùng tu tôn tạo hay phá nát di tích quốc gia?!*

Thái Hạo Lạ lùng! Đây là khuôn viên của Di tích quốc gia Đền thờ Lê Văn Hưu ở Thiệu Trung, Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Nhưng là sau khi "trùng tu, tôn tạo". Chỗ tôi đang đứng là chính giữa … Continue reading

Posted in Bảo tồn di sản, Thái Hạo, văn hoá | Leave a comment