Category Archives: Văn học Việt Nam

Chuyện học văn làm văn (Kỳ 1-5)

Nguyễn Thông  1.  Nhân chuyện thiên hạ đang lời ra tiếng vào về đề thi môn văn, về bài văn dài 22 trang… nhà cháu ngẩn ngơ nhớ lại chuyện dạy văn, học văn, làm văn, thi văn những năm … Continue reading

Posted in Giáo dục, Văn học Việt Nam | Leave a comment

Hoàng Ngọc Hiến – Cái nước mình nó thế

Phạm Thị Hoài và Trương Hồng Quang thực hiện Sinh thời, nhà nghiên cứu và giảng dạy văn học Hoàng Ngọc Hiến là một trong những trí thức phê phán giàu ảnh hưởng tại Việt Nam. Ông nổi tiếng với … Continue reading

Posted in Hoàng Ngọc Hiến, Văn học Việt Nam | Leave a comment