Category Archives: Sức mạnh quân sự Mỹ

Chiến lược quốc phòng ba mặt trận của Mỹ

Thomas G. Mahnken, “A Three-Theater Defense Strategy”, Foreign Affairs, 05/06/2024 Biên dịch: Viên Đăng Huy | Hiệu đính: Nguyễn Thế Phương Cách mà Mỹ có thể chuẩn bị cho chiến tranh ở châu Á, châu Âu và Trung Đông.

Posted in Chiến lược toàn cầu, Quan hệ quốc tế, Sức mạnh quân sự Mỹ | Leave a comment