Category Archives: Biên giới Việt Trung

Biên giới Việt – Trung: Thời điểm ký kết bất lợi hay không và hệ lụy?

BBC Hai mươi năm sau khi Việt Nam và Trung Quốc ký kết hiệp ước về phân định Biên giới trên đất liền Việt – Trung, một số nhà quan sát thời sự Việt Nam từ trong nước và hải … Continue reading

Posted in Biên giới Việt Trung | Leave a comment