Category Archives: TT Biden

Bài diễn văn tuyệt vời của TT Biden tại Arizona – ông nói về đe dọa dân chủ của Trump và phong trào MAGA

Nguyễn Đình Minh Quốc / Người Việt Channel 29-9-2023

Posted in TT Biden | Leave a comment