Category Archives: Poroschenko

Cựu TT Poroschenko: Tuyệt đối không được tin Putin, nhưng cũng đừng sợ ông ta

Nguồn: Ex-Präsident Poroschenko: „Trauen Sie Putin niemals, haben Sie aber auch nie Angst vor ihm“, WELT, 29/06/2022. Biên dịch: Nguyễn Xuân Hoài

Posted in Nga xâm lược Ukraine, Poroschenko, Putin | Leave a comment